tong hop show
Trang phụ 3 - Tai app

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ ĐĂNG KÝ APP SKYLINE COFFEE

CH Play    |       IOS    

Bước 1: Dùng camera điện thoại Scan QR-code tìm App trên iOS hoặc Android và tải App

 

Bước 2: Vào App Skyline Coffee rồi chọn “ĐĂNG NHẬP” 

Bước 3: Điền thông tin đăng ký: Đăng ký bằng số điện thoại hoặc đăng nhập bằng Facebook

Bước 4: Nhập thông tin cá nhân và ấn “CẬP NHẬT”

Bước 5: Điền mật khẩu ví để hoàn tất việc đăng ký tài khoản 

Lưu ý: Bạn phải nhớ mật khẩu ví để khi thanh toán bằng ví hệ thống sẽ xác thực bằng mật khẩu của bạn